बिजुली

विद्युत प्राधिकरणले लियो ‘लिऊ र तिर’ नीति, निजी उत्पादकको बिजुली निशर्त किन्ने

विद्युत प्राधिकरणले लियो ‘लिऊ र तिर’ नीति, निजी उत्पादकको बिजुली निशर्त किन्ने

१३ माघ, काठमाडौं । निजी विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् कुनै पनि शर्त नराखी...