ब्याजदर

भदौमा व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर यथावत रहने, संस्थागतको घट्ने

भदौमा व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर यथावत रहने, संस्थागतको घट्ने

नेपाल बैंकर्स संघले भदौमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ ।