ब्यारेक

ब्यारेक बनाउन बजेट छैन, ‘नचाहिने’ ठाउँमा जग्गा किन्न २ करोड !

ब्यारेक बनाउन बजेट छैन, ‘नचाहिने’ ठाउँमा जग्गा किन्न २ करोड !

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले माओवादी द्वन्द्वका बेला सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरेको...