भीम रावल

उम्मेदवारीको ऐनामा लोकतन्त्रको अनुहार

उम्मेदवारीको ऐनामा लोकतन्त्रको अनुहार

पार्टी संरचना सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुग्यो भने त्यो यान्त्रिक औजारमा परिणत हुन्छ र त्यसले...