भेज बिरयानी

रेसेपीः स्वादिलो भेज बिरयानी

रेसेपीः स्वादिलो भेज बिरयानी

बिरयानी भेज तथा ननभेज दुबैखाले बनाउन सकिन्छ । हामीले घरमै पनि बिरयानी बनाएर खान...