मधुमेह

गुलियो खानेकुराले मात्र हुँदैन मधुमेह

गुलियो खानेकुराले मात्र हुँदैन मधुमेह

हामीकहाँ मधुमेहलाई ‘चिनी रोग’ समेत भनिन्छ । आम बुझाई के छ भने, चिनी वा...