मनमोहन अस्पताल

कोरोना संक्रमितका लागि मनमोहनको ३३३ शय्याको अस्पताल

कोरोना संक्रमितका लागि मनमोहनको ३३३ शय्याको अस्पताल

७ भदौ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने एवं आवश्यक उपचारको लागि मनमोहन अस्पतालले...