महापाप

भीष्म पितामहले बताएका थिए कलियुगमा हुने यी दश महापाप

भीष्म पितामहले बताएका थिए कलियुगमा हुने यी दश महापाप

सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग । धर्मशास्त्रमा यहि चार युगको व्याख्या छ । युग...