मित्र आधारभूत विद्यालय

माथि जीम सेन्टर, तल कक्षाकोठा

माथि जीम सेन्टर, तल कक्षाकोठा

विद्यालयमा कक्षाकोठाको दुःख सकिएको छैन । ईसीडीदेखि कक्षा आठसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको विद्यालयले भवनको...