म्याग्दी

मोटर गुडे, पाइलाका डोब मेटिए

मोटर गुडे, पाइलाका डोब मेटिए

गलेश्वर । गोरेटो बाटोमा स्याउलाले बारेका र खरले छाएका छाप्रे चिया पसल । एक...