यामाहा एमटी–१५ बीएस६

यामाहा एमटी–१५ बीएस६को डेलिभरी  छिट्टै

यामाहा एमटी–१५ बीएस६को डेलिभरी छिट्टै

यामाहा नेपालले यामाहा एमटी-१५ बीएस६ मोटरसाइकल डेलिभरी तीव्र बनाउने तयरी गरेको छ । तर...