राउन्ड टेबल नेपाल

शिक्षा क्षेत्रमा राउन्ड टेबलको रु. २५ करोड भन्दा बढी लगानी

शिक्षा क्षेत्रमा राउन्ड टेबलको रु. २५ करोड भन्दा बढी लगानी

काठमाडौं । राउन्ड टेबल नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको...