राष्ट्र बैंक

वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी सहुलियत कर्जा दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी सहुलियत कर्जा दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा...