राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकलाई सांसदको प्रश्न :  जनप्रतिनधिले बैंकको सञ्चालक बन्न किन नपाउने ?

राष्ट्र बैंकलाई सांसदको प्रश्न :  जनप्रतिनधिले बैंकको सञ्चालक बन्न किन नपाउने ?

६ भदौं, काठमाडौं । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदमा बहाल रहुञ्जेल...