रेडियोधर्मी

नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी बहस

नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी बहस

हालै प्रतिनिधि सभाबाट ‘रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धि बिधेयक, २०७६’ पारित भएसँगै सदनभित्र...