लीला न्याइच्याईं

‘बीआरआई कहाँ पुग्यो नेपालले सोध्न सक्नुपर्छ’

‘बीआरआई कहाँ पुग्यो नेपालले सोध्न सक्नुपर्छ’

सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो, त्यसको तयारी कहाँ पुग्यो ? नेपालले सोध्नुपर्दछ...