लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त

यही हो नेकपाको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त !

यही हो नेकपाको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त !

“यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको के हो सर ? यस विषयमा अध्ययन गर्न मन...