विकार

विकार र चिन्ताले ग्रस्त एक रोग

विकार र चिन्ताले ग्रस्त एक रोग

हेर्दा सबै ठिकठाक देखिन्छ। तर कतिपय बानी-व्यवहार भने फरक हुन्छ । जस्तो पटक-पटक साबुन...