विजय सुजेदी

भरतपुरमा विजयी हुन चाहेका विजय

भरतपुरमा विजयी हुन चाहेका विजय

२७ वैशाख, चितवन । २०२० साल चैत ५ गते स्याङ्जाको क्याक्मीमा जन्मिएका विजय सुवेदी...