विद्यार्थी

दोब्बर बनाइएको गाडी भाडा खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

दोब्बर बनाइएको गाडी भाडा खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

७ असोज, काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले गाडी भाडा बढाउने निर्णय खारेज गर्न माग...