वेनिसा हमाल

बेनिसाको सौन्दर्य राजः पानी र व्यायाम

बेनिसाको सौन्दर्य राजः पानी र व्यायाम

साधारणतया एक पटक मानिस मोटाइसकेपछि तुरुन्तै घट्न सक्दैन भन्ने गरिन्छ । तर यो कुरा...