Comments Add Comment

वैदिक ग्रन्थ

List Grid
वैदिक साहित्य : वेददेखि पुराणसम्मका ग्रन्थले के-कस्ता कुरा समेटेका छन् ?

पूर्वीय साहित्यमा सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको ग्रन्थ वेद हो । वेदको आधारमा लेखिएका सबै ग्रन्थहरू नै वैदिक ग्रन्थहरू हुन् र यी सबै ग्रन्थहरू वेदको मूल भावसँग बाझिएको हकसम्म अमान्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । सामान्यतया साहित्यिक ग्रन्थहरूलाई श्रुति र स्मृति ग्रन्थको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ । वेददेखि पुराणसम्मका वैदिक साहित्यको सामान्य जानकारी तल दिइएको छ […]