शंकरराम लोहार

‘शंकरराम लोहार कहाँ छन् ?’

‘शंकरराम लोहार कहाँ छन् ?’

पचासको दशकमा इन्सेक र उत्पीडित दलित मुक्ति समाजले संयुक्त रुपमा एउटा पोस्टर सार्वजनिक गरेका...