शान्तिपूर्ण चुनाव

नेपालमा शान्तिपूर्ण चुनाव : ७५ वर्षको उपलब्धि

नेपालमा शान्तिपूर्ण चुनाव : ७५ वर्षको उपलब्धि

२००४ सालदेखिको अभ्यास हेर्दा नेपालमा यस पटकको चुनाव तुलनात्मक रूपमा भयमुक्त वातावरणमा हुने परिस्थिति...