शारिरिक दूरी

सामाजिक दूरी कि शारीरिक दूरी ?

सामाजिक दूरी कि शारीरिक दूरी ?

अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस माहामारीबाट आक्रान्त छ । कुनै औषधी वा खोप नभएकोले...