शास्त्र

धर्मशास्त्र अनुसार जीवनमा जुन कुरा गोप्य राख्नुपर्छ

धर्मशास्त्र अनुसार जीवनमा जुन कुरा गोप्य राख्नुपर्छ

आफ्ना हितैषीलाई एवं एकदमै मिल्ने साथीलाई पनि जीवनका सबै गोपनियता खुलाउनु हुँदैन । किनभने...