शैलजा आचार्य

शैलजाको अवसान र शोक धुन

शैलजाको अवसान र शोक धुन

शैलजाका दुई जिब्रा थिएनन् । तिनले जे देखिन्, त्यो बोलिन् । जे बोलिन्, त्यसमा...