श्रम कैद

उत्तर कोरियामा मास्क नलाउनेलाई ३ महिना श्रम कैद

उत्तर कोरियामा मास्क नलाउनेलाई ३ महिना श्रम कैद

कठोर कानुन भएको कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियाले भलै आफूलाई कोरोना भाइरस मुक्त देश घोषणा...