संगम पोखरेल

तपाईंलाई राजनीतिले छाड्दैन

तपाईंलाई राजनीतिले छाड्दैन

आजकल राजनीति एकदमै बदनाम शब्द बनेको छ । लाग्छ- यसको उच्चारण पनि अपवित्र हुन्छ...