संवैधानिक इजलास

‘संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवादमा छलफलबाट निकासमा पुग्न सकिएला’

‘संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवादमा छलफलबाट निकासमा पुग्न सकिएला’

इजलासले निवेदकहरुको मात्रै कुरा सुनेको र आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको कुरा सुनेको होइन...