सबुत

अदालतमा प्रहरीले भन्यो – हत्याको सबुत प्रमाण बाँदरले चोर्‍यो

अदालतमा प्रहरीले भन्यो – हत्याको सबुत प्रमाण बाँदरले चोर्‍यो

कुनै पनि घटनाका सबुत प्रमाणलाई अदालतमा पेस गरुन्जेल सुरक्षित राख्ने काम प्रहरीको हो ।...