समाज रूपान्तरण

विवेकशून्य दासता रोक्न चेतनायुक्त शिक्षा

विवेकशून्य दासता रोक्न चेतनायुक्त शिक्षा

‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट …’...