सहकारी

‘छक्कापञ्जा ४’ले म्युट गर्‍यो ‘सहकारी’बारेको संवाद

‘छक्कापञ्जा ४’ले म्युट गर्‍यो ‘सहकारी’बारेको संवाद

काठमाडौं । फिल्म ‘छक्कापञ्जा ४’ मा समावेश ‘सहकारी’ उल्लेख भएको संवादलाई ‘म्युट’ गरिएको छ...