सहकारी

दूध उत्पादक किसानलाई बागमती प्रदेश सरकारको १६ करोड रुपैयाँ अनुदान

दूध उत्पादक किसानलाई बागमती प्रदेश सरकारको १६ करोड रुपैयाँ अनुदान

बागमती प्रदेशका २ सय ६० वटा सहकारी संस्थामा आवद्ध किसानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान...