सहकारी

कार्यकर्ता पोस्ने नीति : सहकारी र वन समूहलाई सोझै १० करोडको ठेक्का !

कार्यकर्ता पोस्ने नीति : सहकारी र वन समूहलाई सोझै १० करोडको ठेक्का !

२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने रकमको सीमा एक करोडबाट...