सहरीकरण

‘मेरो मत व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणका लागि’

‘मेरो मत व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणका लागि’

'ललितपुरमै हरियाली छ, भक्तपुरमा सरसफाइ राम्रो छ । आफ्नोमा आउँदा यस्तो छ 'हिलो देखाउँदै...