साइपाल हिमाल

पहिलो आरोहण असफल भएपछि साइपाल हिमालमा कोही आएनन्

पहिलो आरोहण असफल भएपछि साइपाल हिमालमा कोही आएनन्

आरोहण हुन नसकेका हिमालको आरोहण सफल बनाउन पर्यटन विभागले सहयोग गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग...