साइलेन्ट हार्ट अट्याक्ट

साइलेन्ट हार्ट अट्याकको जोखिम

साइलेन्ट हार्ट अट्याकको जोखिम

कहिले काहीँ सामान्य व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन्छ, जो बाहिरबाट हेर्दा ठीकठाक देखिन्छन् । स्वस्थ...