सामवेद

वेदमा के छ ?

वेदमा के छ ?

सामान्य भाषामा वेदको अर्थ हो, ज्ञान । वेद पुरातन ज्ञान विज्ञानको अथाह भण्डार हो...