सामाजिक जीवन

बालबालिकाहरु सामाजिक जीवनबाट कसरी विमुख हुँदैछन् ?

बालबालिकाहरु सामाजिक जीवनबाट कसरी विमुख हुँदैछन् ?

एकआपसमा दुखसुख साझेदार गरेर, सहयोग आदनप्रदान गरे, खुसी–उत्सव मनाएर, आपसी सद्भाव र सहकार्य गरेर...