सिन्दुरमा लिड

यसकारण हानिकारक हुनसक्छ सिन्दुर

यसकारण हानिकारक हुनसक्छ सिन्दुर

अक्सर बिवाहित दुलहीले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउने परम्परा छ । तर, यसरी प्रयोग गरिने सिन्दुर...