सेतो दाग

छालामा आउने सेतो दाग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ?

छालामा आउने सेतो दाग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ?

काठमाडौं । कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरको विभिन्न भागको छालामा  अस्वाभाविक सेतो दाग देखिन सक्छ ।...