सेल्सवेरी ग्रुप

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दुई महिने ‘मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दुई महिने ‘मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने 

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सेल्सवेरी ग्रुपले दुई महिने ‘मेड इन नेपाल’...