स्कोडा कोडियाक

परिमार्जित स्कोडा कोडियाक अब स्कोडा शोरुममा

परिमार्जित स्कोडा कोडियाक अब स्कोडा शोरुममा

काठमाडौं । नयाँ स्कोडा कोडियाक फेसलिफ्टसहित अब स्कोडा शोरुममा उपलब्ध हुने भएको छ ।...