स्टार्ट-अपस्

युवा उद्यमीका लागि ‘उद्यमी नेतृत्व कार्यक्रम’

युवा उद्यमीका लागि ‘उद्यमी नेतृत्व कार्यक्रम’

काठमाडौं । गैर नाफामूलक संस्था प्रोफेशनल्सले युवा उद्यमीहरूका लागि उद्यमी नेतृत्व कार्यक्रम (स्टार्ट-अपस्) आयोजना...