स्थानीय चुनाव

स्थानीय चुनावलाई ‘सत्ता रणनीतिको कार्ड’ बनाउने गल्ती

स्थानीय चुनावलाई ‘सत्ता रणनीतिको कार्ड’ बनाउने गल्ती

समग्रमा चुनाव सार्ने यो प्रयासले संविधानलाई कमजोर बनाउनेछ । संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण जग स्थानीय...