स्वास्थ्य सामग्री

‘जनस्वास्थ्य संकटकाल’मा विना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिद !

‘जनस्वास्थ्य संकटकाल’मा विना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिद !

२५ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य संकटकाल’ लागू भएपछि विना प्रतिस्पर्धा...