स्वास्थ्य

गौरवका आयोजनाले बजेट पाउँछन्, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा छ

गौरवका आयोजनाले बजेट पाउँछन्, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा छ

सरकारले दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरेको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा तेस्रो बजेटको तयारी...