हाल्जी गुम्बा

एक हजार वर्ष पुरानो हल्जी गुम्बा (तस्वीरमा)

एक हजार वर्ष पुरानो हल्जी गुम्बा (तस्वीरमा)

  पहाडले घेरेको समथर जमिन । जमिनको बीचमा बगेको कर्णाली नदी । पहाड नजिकै...