कवि

एउटा कवि

एउटा कवि

सडक पेटीनिर हिंडिरहेछ हवाइ चप्पल पड्काँउदै प्याटप्याट प्याटप्याट मूल सडकभरि दगुरिरहेछ विज्ञानहरु त्यही चप्पलको...